งานขัดลอกพื้น Epoxy Self 3mm. พร้อมขัดระบบ Crystal Polished Concrete

งานขัดลอกพื้น Epoxy Self 3mm. พร้อมขัดระบบ Crystal Polished Concrete
ผลงานขัดลอกพื้นระบบ Epoxy Self Leveling 3mm. พร้อมขัดระบบ Crystal Polished Concrete
หน่วยงาน Eastern Seaboard ถิ่นเก่าของเรา ปิดงาน Complete!!!

Satisfaction Guaranteed by BE Builder Co.,Ltd.
Contact us: 097-272-7995 Bronze

งานขัดปรับระดับพื้นพร้อม ขัดเงาพื้นคอนกรีต และย้อมสีพื้น

⭐️งานขัดปรับระดับพื้นพร้อม ขัดเงาพื้นคอนกรีต ระบบ Crystal Polished Concrete พร้อมลงน้ำยาคุณภาพสูงประเภท Lithium Silicate และย้อมสีคอนกรีต Top dye ชนิดติดทนนานถาวร

วิธีแก้ไขพื้นผิวคอนกรีตโดนทำลายจากกรด Crystal Polished Concrete

งานขัดพื้นแก้ไขพื้นผิวคอนกรีต โดนทำลายจากกรดทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง
สามารถแก้ไขได้ด้วยงานขัดพื้นระบบ Crystal Polished Concrete พร้อมลงน้ำยา Liquid Hardener คุณภาพสูง