พื้นพิมพ์ลาย STAMPED CRETE

STAMPED CRETE (พื้นพิมพ์ลาย)
พื้นพิมพ์ลาย STAMPED CRETE เป็นเทคโนโลยี่การพิมพ์ลวดลาย ลงบนผิวหน้าคอนกรีตที่ได้รับการเสริมผิวหน้าให้แข็งแกร่งด้วย สีเพิ่มความแกร่ง(COLOR HARDENER) ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดสีสัน