ระบบกันซึมดาดฟ้า

ระบบเคลือบผิวงานกันซึม ( Waterproofing )
ระบบเคลือบกันซึมพื้นผิวเพื่อป้องกันการรั่วซึมสำหรับบริเวณหลังคา ดาดฟ้ารวมถึงบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารและโรงงาน