พื้น Floor Hardener ( พื้นฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ )

ผลงาน Floor Hardener (ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์)
ผลงานล่าสุดเทคอนกรีต​ ขัด Floorhardener​ และทำ Crystal Polishing​ Concrete​

เพิ่มความแกร่งของพื้นผิวคอนกรีต พื้นฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ เป็นการขัดเคลือบผิวคอนกรีตใหม่ เพื่อทำให้พื้นผิวคอนกรีตแกร่งขึ้น แข็งแรง ทนแรงขีดข่วน แรงขัดเสียดสี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน